Crossroads

Crossroads je skupina lidí, věřících i nevěřících, kteří se setkávají každý týden v sobotu odpoledne, tráví spolu čas, baví se u her a baví se spolu mimo jiné o víře v Ježíše. Součástí setkání je i krátká prezentace toho, čemu věříme, srozumitelnou formou pro danou skupinu. Tyto prezentace trvají přibližně 20 minut a jsou většinou spojené do sérií. Věk účastníků není omezen, ale zaměřujeme se na věkovou skupinu 15-20 let.

Club Crossroads na Facebooku